תיקון הכללי לתיקון העולם

יהדות

מדי שנה, מתקיים "מעמד התיקון הכללי העולמי" בסמוך לקברו של רבי נחמן מברסלב, אשר באומן. במעמד זה, מתכנסים רבבות אדם אשר מגיעים במיוחד מכל קצוות תבל לקריאת תיקון הכללי מעל קברו של רבי נחמן מברסלב.

רק לשם התזכורת או הרחבת הידע למי שאינו בקיא, תיקון הכללי הוא קובץ מזמורי תהלים אשר רבי נחמן גילה שיש לקרוא בסדר מסוים ובכל מביאים תיקון וטיהור לנפש וסגולות וישועות לחיים בכלל, אך בפרט, מכפרים על חטאי היסוד העמוקים של פגם הברית אשר כושלים בהם רבים וטובים. עוד מוסיף רבי נחמן מברסלב, כי טבילה במקווה לאחר או לפני קריאת תיקון הכללי במועד קרוב כמה שיותר לקיום החטא תהיה מועילה עד מאד.

כמו כן, גם תרומה של פרוטה לכל הפחות עבורו ואמירת התיקון הכללי מעל קברו של רבי נחמן מברסלב – "גם כי ימלאו ימיו, אזי אחר הסתלקותו, מי שיבוא על קברו ויאמר שם אלו העשרה קפיטל תהילים הנ"ל ויתן פרוטה (כלומר אפילו מטבע קטן) לצדקה עבורו, אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאוד מאוד, חס ושלום, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו" (שיחות הר"ן קמ"א).

תיקון הכללי על פי רבי נחמן

אותו פגם הברית אשר מהווה את עיקרו של תיקון הכללי אותו גילה רבי נחמן, עוסק בחטאי היסוד של הוצאת זרע לבטלה, קרי לילה ומחשבות אסורות על ניאוף אשר עלולות אף להוביל למעשים מסוג זה, ואשר על פי רוב הפוסקים הינו איסור מדאורייתא. אף על פי כן, משמשות סגולותיו של תיקון הכללי לא רק לתיקון עוולות חמורות מעין אלה, אלא מהוות תיקון לכל הפגמים כולם ולכל רעה באשר היא.

מדי שנה, יהודים מרחבי העולם, מתכנסים באומן על מנת לקרוא תיקון הכללי מעל קברו של רבי נחמן מברסלב, שכן קדושתו של מאורע זה גדולה מאוד. רבבות אדם נוהרים בלב פתוח אל המקום הקדוש, נושאים תפילות בדמעות, שמחה עצומה, ריקוד והשתוקקות גדולים;
"ואם יאמרם (את פרקי התהילים של "תיקון הכללי") בכוונה כראוי, בוודאי מה טוב. אך גם ה אמירה בעצמה מסוגל מאד " (שיחות הר"ן קמ"א). ועוד אמר: "ואני חזק מאוד בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר, שאלו העשרה קפיטל (פרקי) תהילים מועילים מאוד מאוד"! (שיחות הר"ן קמ"א).

כפי שאפשר להבין מדברי רבי נחמן מברסלב עצמו, יש חשיבות לדרך שבה קוראים את תיקון הכללי, אבל גם כאשר אין הקריאה נעשית כפי שתיאר, עדיין עצמתה גדולה מאוד והיא בעלת סגולות לטיהור ותיקון הלב ופתיחת החסמים ואטימת ערוצי הנפש.

את המאורע החשוב והמרגש, הקורה מדי שנה (בסביבות ערב ראש השנה בדרך כלל) בצהריים, דואגים להעביר בצילומי וידאו לכל אלה אשר לא הזדמן להם לנכוח באירוע המרגש הזה, כך שגם הם יוכלו להרגיש שהם משתתפים באמירת תיקון הכללי כפי שייחל רבי נחמן, מעל קברו, בשמחה גדולה וחגיגות.